Project Description

Biserica fortificată de la Vurpăr

Numele de Burgberg (Dealul cetăţii) asociat Vurpărului apare menţionat întâiaşi dată într-un act de la 1248, însă abia începând cu 1296 se înmulţesc documentele care îi pomenesc pe greavii acestei aşezări.Bazilica construită în prima jumătate a secolului al XIII-lea, înainte de invazia mongolă, este redusă ca dimensiuni, făcând parte dintr-un grup de edificii scurte. Are un cor pătrat cu absidă poligonală ce a înlocuit-o în secolul al XV-lea pe cea semicirculară. Este flancată de absidiolele construite în partea de est a colateralelor. Din aceeaşi perioadă datează şi sacristia aflată pe latura sudică. Altarul baroc datează din 1776.

Navele laterale boltite în cruce sunt legate de nava principală, astăzi tăvănită, prin stâlpi pătraţi cu arcade semicirculare. Nava este luminată de ferestre cu profil tipic romanic. Aceleiaşi faze iniţiale de construcţie îi aparţin şi cele două portaluri de intrare cu ancadrament simplu.

Similitudinea celor două reliefuri plate realizate în timpanul intrării de nord în biserică pledează pentru aceeaşi perioadă de construire a bazilicii de la Vurpăr şi a celei de la Ocna Sibiului. De o parte şi de alta a pomului vieţii sunt plasaţi un leu şi o fiinţă legendară cu cap şi membre de felină şi trup de peşte. În 1750 s-a ridicat turnul clopotniţă care în secolul al XIX-lea păstra încă drumul de strajă. El l-a înlocuit pe cel care s-a prăbuşit la cutremurul din 1620.  Curtină ovală cu ziduri de piatră groase de până la doi metri are un singur turn de poartă. Simplitatea acesteia precum şi configuraţia este un argument pentru datarea ei în secolul al XIII-lea, odată cu ridicarea bazilicii.